Roslagsägg

Lokala färska ägg

sedan 1970

Hållbarhet

Hur vi jobbar 

För att äggen ska vara så färska som möjligt när de når ditt kylskåp, hämtas de från producenterna ett par gånger i veckan. Hos oss synas varje ägg genom vägning och genomlysning. Ägg som är gamla, smutsiga, har sprickor eller andra defekter sorteras bort. Hela vägen från producent och packeri till butik förvarars äggen i optimal temperatur för att förlänga hållbarheten. I butik förvaras oftast äggen i kyldisk, även om detta inte är ett lagkrav.

Förvaringstemperaturen har störst inverkan på äggets hållbarhet. Ägg som förvaras i kylskåp, med den spetsiga sidan nedåt, håller sig färska i minst 2 månader. Man märker på lukten (och smaken) om ägget har blivit skämt och därför bör kasseras.

 

Testa ditt ägg

Vill du veta hur färskt ägget är, kan du göra ett enkelt test. Lägg ägget i rikligt med vatten.

Pinfärska ägg ligger kvar på botten, ett ägg som är drygt en vecka gammalt börjar resa sig upp ett äldre ägg ställer sig i givakt och flyter upp till ytan.

Du kan också knäcka ett ägg och titta på gulan och vitans utseende. Ett färskt, uppslaget ägg har en hög toppig gula med vita liggandes tätt runt om. Du kan också se ett yttre skikt med mera tunnflytande vita.